2005 - 2006 Yılları
  • Ziyaretçi Karşılama Merkezi inşa edildi ve hizmete açıldı.
  • Her türlü aracın, düzen içinde park edebileceği otopark alanı oluşturuldu.
  • AB Kültürel Mirası koruma fonundan, kapsamlı restorasyon için fon temin edildi.
  • Manastır ile Ziyarteçi Karşılama Merkezi arasında kalan bahçe ve yürüme yolları düzenlendi.
  • Açıkta duran elektrik trafosu manastırdan uzaklaştırılarak, hatlar yer altına alındı.
  • AB fonu ile gerçekleştirilecek restorasyonun detay projeleri yapıldı ve kurul onayı alındı.