2003 - 2004 Yılları
  • Kanalizasyon projesi yapıldı ve uygulandı.
  • Öğrenci bölümü, manastırın en sakin bölümünde fiziki ortam iyileştirmek suretiyle oluşturuldu.
  • Elektrik kesilmelerine karşı, jeneratör tesis edildi.
  • Arıtma tesisi alt yapısı oluşturuldu.
  • Merkezi ısıtma sistemi geliştirilerek yenilendi.