Tarihi Önem
Bu tarihi yapının ilk nüvesi M.Ö. 4000 yıllarında güneşe tapan Süryani atalarının tapınağı olarak inşa edilmiştir. Manastırın antik kalıntıları arasında, Romalılar tarafından yapılmış bir kale de bulunmaktadır. Romalılar bölgeden çekilince, Aziz Şleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manastıra çevirmiştir. Mardin ve Kefertüth Metropoliti Aziz Hananyo'nun 793 yılından itibaren yaptığı büyük tadilatlardan sonra, Mor Hananyo Manastırı olarak bilinmiştir. M.S. 1034 yılında Patrik 4. Diyonosiyos, Mor Hananyo Manastırı'nı ziyaret eder ve patriklik merkezini 1056'da buraya taşır.
 
Hıristiyan Roma - Milano Fermanı
Roma İmparatoru Büyük Konstantin, din özgürlüğü tanıyan Milano fermanını 313 yılında açıklar. Bu ferman, Hıristiyanlara ve diğer din mensuplarına, seçtikleri bir dine ve mezhebe girme özgürlüğünü verir. El konulan kiliseler Hıristiyanlara geri verilir. Hıristiyan din adamları, vergiden muaf tutulurlar.
Pencereyi kapat
Mor Hananyo
Mardin ve Kefertüth Süryani Metropoliti Mor Hananyo M.S. 793 yılında manastırın tamiratını yaptırdı. Haç şekli üzerinde inşa edilmiş kiliseye süslemeler de ekleterek, kısa zamanda manastırı meşhur bir hale getirdi. İçinde bir kilise ve medbah inşa ettirdi. Çevresinde bağlar, zeytin ağaçları ve değişik ağaçlar dikti.
Pencereyi kapat
Şemsiler Tapınağı
Deyrulzafaran Manastırı milattan önce 400 yıllarına ait bir Güneş Tapınağı'nın üzerinde yükselir. Tapınağın bazı bölmeleri hala ayaktadır. Bölgedeki ilk kilise ve manastırların çoğu Şamaş (Güneş tanrısı) tapınakları üzerine inşa edilmiştir. Tapınağın ilk temellerinin MÖ 4000 yıllarına ait olduğu ileri sürülmektedir. 2007 yılında restore edilmiştir.
Pencereyi kapat