Mimari Özellikler
Manastır'ı oluşturan yapılar, revaklı bir iç avlunun çevresinde toplanır. Dağdan gelen kaynak suları, doğal yaşamın can damarıdır. Avluda bulunan iki kuyu ve çeşme, bu sudan beslenmektedir. Bu kaynaklar hala varolmasına rağmen, su ihtiyacı 2 sondaj kuyusuyla karşılanmaktadır. Manastırı oluşturan binalar, oldukça yalın bir üslup ile oluşmuştur. Son 200 yıl içinde yapılan ilavelerde, taş işlemeciliğine ve süslemeye önem verilmiştir. Manastır'ın oluşum evreleri ve geçiş aşamalarında mimarların, yapılar arasında bir çelişki yaratmamaya verdikleri azami önem dikkat çekicidir. Manastır, taş yapı sanatının tüm karakteristik özelliklerini taşımaktadır.
 
 
Firdevs Bahçesi
Manastırın güneydoğusunda görkemli bir eyvan bulunur. Tavanı kesme taşlarla örülüdür. Firdevs bahçesi veya bostan anlamına gelen bisten olarak adlandırılır. 1 km. öteden borularla taşınan su eyvanın başından akarak önündeki havuzda depolanır. Patrik İbn-i Şaallah 1493 yılında Firdevs'i satın almış, 1853'te Patrik II. Yakup eyvanı inşa ettirmiştir.
Pencereyi kapat
Şemsiler Tapınağı
Deyrulzafaran Manastırı milattan önce 400 yıllarına ait bir Güneş Tapınağı'nın üzerinde yükselir. Tapınağın bazı bölmeleri hala ayaktadır. Bölgedeki ilk kilise ve manastırların çoğu Şamaş (Güneş tanrısı) tapınakları üzerine inşa edilmiştir. Tapınağın ilk temellerinin MÖ 4000 yıllarına ait olduğu ileri sürülmektedir. 2007 yılında restore edilmiştir.
Pencereyi kapat