Mimari Ögeler
Manastırın bir Roma kalesi kalıntısının üzerine kurulduğu söylenir. Kalıntıların eskiliği ve İmparator Anastasius devri mimarlarının becerisi, süslemeli başlıklar, bezemeli frizler ve yarım kubbeli koro nişleri ile vurgulanır. 'Safran Manastırı'nda, hasat ürünleriyle dolu sepetler ve asma filizi motifleriyle bezeli bir friz, kilisenin duvarlarını ve kemerlerini çevreler.
 
 
Şemsiler Tapınağı
Deyrulzafaran Manastırı milattan önce 400 yıllarına ait bir Güneş Tapınağı'nın üzerinde yükselir. Tapınağın bazı bölmeleri hala ayaktadır. Bölgedeki ilk kilise ve manastırların çoğu Şamaş (Güneş tanrısı) tapınakları üzerine inşa edilmiştir. Tapınağın ilk temellerinin MÖ 4000 yıllarına ait olduğu ileri sürülmektedir. 2007 yılında restore edilmiştir.
Pencereyi kapat