Hedefler
 • Deyrulzafaran manastırının ana işlevi olan dini ve sosyal yaşamın daha uygun koşullarda gerçekleşmesini sağlamak
 • Manastırın ziyaretçi kapasitesini optimize ederek, ana işlevinin etkilenmemesini sağlamak
 • Manastırın mali yapısını güçlendirmek ve ihtiyaçlarının kesintisiz sağlanması için, sağlıklı ve sürekli kaynakları var etmek
 
2011 - 2013 Yılları İçin Öngörülen Faaliyetler
 • Manastır girişinin avluya açılan mekanlarında, 5000 yıllık Süryani Kültürü tanıtım sergisinin düzenlenmesi,
 • Manastır önü yol ve meydanın taş kaplanması,
 • Mor Hananyo kilise pencerelerinin tarihi yapıya uygun bir şekilde yapılması,
 • Manastırın yedeğindeki malzemeler için manastır dışında bir depo ve sekiz araçlık kapalı garaj yapılması,
 • Firdevs bahçesi (bisten) binası ve çevresinin restorasyonu,
 • Meryem Ana ve Mor Petrus kiliselerinin, restorasyon projelerinin yapılması ve uygulanması,
 • Damda serbest duran tesisat borularının konumunun ve taşıyıcı sisteminin iyileştirilmesi,
 • Manastırın kuzeyindeki tepelerde bulunan, eskiden rahiplerin inzivaya çekildikleri Seyde ve Mor Yakup kiliselerine, açılan yolun iyileştirilmesi ile ziyaretçilerin ulaşımına imkan sağlanacaktır.