Geliştirme Çalışmaları
  • Ziyaretçi trafiğinin yönetilmesi,
  • Ziyaretçilerin dinlenme ve bilgi edinme ihtiyaçları her geçen gün daha iyi koşullarda sağlanmaktadır.
  • Oluşan tesis ve tarım işletmesinin bir şirket yapısı altında toplanması ihtiyacı, Yeşil Yamaç Turizm Tarım ve Tic. A.Ş. şirketinin kurulmasıyla sağlandı.
  • Manastır çevresinin ağaçlandırılma ve tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve ekonomik getiriye kavuşturulması esas amacımızdır.
  • 4 yıldan beri süregelen ağaçlandırma çalışmalarından ilk ürün zeytinden alınmıştır.(1500kg) Önümüzdeki yıl bu miktar misliyle artarken diğer meyve ağaçları da ürün vermeye başlayacaktır.
  • Manastır çevresindeki arazilerin yeşillendirilmesi ve sürekliliğin sağlanması için gerekli su kaynağı, 450 m derinliğe inilerek elde edilmiştir. Sulamanın stabilitesi için 800 m3'lük depolama sistemi ayrıca tesis edilmiştir.
 
Deyrulzafaran Patriklik Merkezi
Deyrulzafaran 1056 yılında Patriklik merkezi olmuştur. Ancak Patriklik'in kalıcı olarak buraya yerleşmesi 1293 yılında gerçekleşmiştir. Mardin Partiklik Merkezi'nin en uzn süre bulunduğu yerdir.
Pencereyi kapat
İlk Hıristiyan Halk
Süryaniler, Hıristiyanlığın ortaya çıkmasıyla kitlesel olarak bu dini ilk benimseyen toplum olurlar.
Pencereyi kapat