Coğrafi Çevre
Manastır, Mardin kentinin 5. km doğusunda, yüksek dağların eteğinde yer alır. Farklı pınarlardan gelen su kaynaklarına sahip olduğu için çevresi bağ ve bahçe ekimine elverişlidir. Tanrı Hizmetkarları Dağı adıyla da bilinen tepeleri ve vadileri olan Turabdin bölgesinde yer alır. Güneydoğu Anadolu'da, Dicle nehri ile Suriye sınırı arasında bulunan Turabdin Bölgesi, emsalsiz güzellikteki kilise ve manastırları Süryaniler için eşi benzeri olmayan bir hazine değerindedir.

Kırklar, Mor Gabriel, Mor Abrohom, Mor Yakub, Meryemana, Mor Malke, Mor Afrem, Mor Dodo, Mor Avgin ve
Mor Yuhanon kilise ve manastırları Deyrulzafaran Manastırı'na en fazla bir saatlik mesafededirler.
 
Zafaran (Safran) Manastırı
Deyrulzafaran Manastırı'nın yapı harcında, yörede yetişen safran bitkisi kullanıldığı rivayet edilmektedir. İşte bu yüzden manastırın ismi 15. Yüzyılda Deyrulzafaran (Safran Manastırı) olarak anılır.
Pencereyi kapat