Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Kurucuları (2003)
Yakup Tahincioğlu
Münir Kilimci
Münir Gençoğlu
Cemil Asil
Can Gelin
A.Murat Kaynar
Sait Özkök
Ammanuyel Abacı
Fehmi Aras
Aydın Atacan
Sait Susin
Fehmi Abacı
Fehmi Vurgeç
Besim Otoğlu
Yakup Gürdal
 
 
Çevre Geliştirme Amaçlı Konsept Proje, Ekim 2003